Kostely, kaple, kříže

Farnost České Heřmanice spravuje několik sousedních obcí: Tisovou, Vračovice, Orlov, Zálší, Voděrady, Chotěšiny, Borovou, Netřeby, Horky. 
Druhý kostel farnosti je ve Vračovicích a je zasvěcen svatému Janu Křtiteli.
Kaple v Tisové má za patrona svatého Vojtěcha
Ve Voděradech stojí zvonice s obrazem svatého Václava
Ve všech ostatních obcích jsou renovované kamenné kříže, v Netřebech kříž kovový.