Všechny zprávy


2020 závěr roku

přidáno: 15. 2. 2021 7:21, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 23. 2. 2021 11:58 ]

  
  Slavnostní požehnání farního domu U Jakuba bylo posledním společným setkáním farníků a přátel v roce 2020. Nové vzplanutí koronavirové pandemie omezilo, utlumilo až zastavilo společné slavení bohoslužeb až do konce roku. Také plánovaná setkávání v novém farním domě musela být pro následující měsíce zrušena. Jen skupinka farníků se v době adventní tradičně scházena ráno před sedmou na rorátech. Omezení počtu setkávajících se osob Otec Tomáš kompenzoval novými bohoslužbami v kapli v Tisové, Vánoce byly slaveny částečně ve farních kostelech a kapli a částečně u televizorů a počítačů. Na Štědrý den byl otevřen kostel pro individuální návštěvu Betléma a rozvezení betlémského světla. Přišlo mnoho rodin s dětmi, které mohly radostně oslavit narození Ježíška novou netradiční formou. Na okna farního domu instalovali šikovní modeláři (Marie a Honza) prosvětlené folie s motivy jesliček, tří králů ..., které večer prozářily, až do svátku Narození Páně, temnotu kolem farního domu. Na výrobě a estetickém ztvárnění se nadšeně podílely děti místní školy. Na konci roku poděkovala farnost za rok 2020 mší svatou. Při ní vzpomenula na všechny obce a obyvatele s prosbou o požehnání pro rok následující. 

Doba koronavirová II

přidáno: 16. 10. 2020 12:44, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 16. 10. 2020 12:44 ]

    Ve středu 14.10.2020 vešla v platnost nová verze nařízení vlády k nákazové situaci, která se dotýká i účasti na bohoslužbách. Správce farnosti Otec Tomáš zasílá následující úpravy v "Ohláškách" - rozvrhu bohoslužeb:

► Vzhledem k dalšímu zpřísnění hygienických opatření nařízených vládou ČR dne 12.10. jsme nuceni
zrušit bohoslužby pro veřejnost. Pokusím se nabídnout větším rodinám možnost účastnit se nedělní mše
sv. pro osoby žijící v téže domácnosti. Budu Vás kontaktovat telefonicky. V sobotu večer v 18 hodin se
pokusíme o video-přenos mše sv. s nedělní platností z farní kaple ve Sloupnici. Odkaz na kanál youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC_V4mx86gjuRx7ZMZsxkIBg >
► Diecézní biskup vyzývá k respektování vládních nařízení a uděluje dispens od povinnosti fyzické
účasti na nedělní bohoslužbě, nikoliv od duchovního života, a vyzývá k modlitbám za ukončení epidemie
(nejlépe večer modlitbou sv. růžence) a ke slavení nedělní liturgie v rodinách.

Žehnání nového farního domu U Jakuba

přidáno: 16. 10. 2020 12:35, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 16. 10. 2020 12:35 ]

    Na sobotu 12.9.2020 se farníci od svatého Jakuba Většího připravovali a těšili více jak tři roky, které v činorodé aktivitě všech, utekly jako voda. Od rozhodnutí postavit farní zázemí, přes demolici hospodářských budov, projekci, stavební práce, finanční zajištění až po vybavení interiéru spolupracovalo celé společenství v jednotě - každý podle svých schopností, možností a sil. Velkým povzbuzením byla i podpora zvenčí. Finančně pomohly obce ze zázemí farnosti, biskupství, technikou a ochotou také zemědělské družstvo, podnikatelé, nejrůznější podporovatelé, příznivci, umělci a sponzoři. 
    Otec biskup Josef Kajnek požehnal novostavbu po děkovné slavnostní bohoslužbě. Celé společenství - asi 120 lidí - přijalo pozvání na neformální setkání u jakubského guláše, řízečků, piva, vína, burčáku a hudebního vystoupení mládežnického Dixilandu z Chocně. Příjemné posezení se protáhlo až do večerních hodin i díky příjemnému slunnému počasí, které jistil patron farnosti.
    Podrobnější ucelený obrázek výstavby, který byl promítán v průběhu slavnosti lze vidět ve fotogalerii (lišta vlevo) . 
    Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu, dokumentaci a radostné atmosféře celého farního dne.

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ POŹEHNÁNÍ

přidáno: 27. 8. 2020 13:42, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 27. 8. 2020 13:42 ]

Farnost svatého Jakuba Staršího srdečně zve na

 POŽEHNÁNÍ NOVÉHO FARNÍHO DOMU !

V sobotu 12.9.2020 v 10.00 hodin bude sloužena

mše svatá Otcem biskupem Josefem Kajnekem,

poté bude požehnán farní dům U Jakuba a všichni 

přítomní jsou zváni k neformálnímu setkání s občerstvením.

Farní dům 2020

přidáno: 14. 8. 2020 5:15, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 14. 8. 2020 5:24 ]

    Hned počátkem ledna byly zahájeny stavební práce na dostavbě farního domu, aby bylo možné budovu v tomto roce zkolaudovat a nabídnout k užívání. Izolaci a betonování podlahy  zvládli zkušení brigádníci, položení dlažby a obklady v sociálním zařízení si vzal za své Jaroslav Chaloupka s Mirkem Kopeckým. V březnu bylo hotovo a s příchodem koronaviru se rozběhly práce na venkovním zateplení, fasádě, vymalování interiéru a terénních úpravách. Krásné májové počasí umožnilo položení venkovní dlažby s terasou a vyrovnání terénu parkoviště.
     V červnu ženy celý objekt uklidily a připravily na vybavení nábytkem. Objednané židle jsme bohužel museli dvakrát vrátit dodavateli pro neodpovídající kvalitu, třetí dodávka ale už byla bez závad. V červnu Libor Kučera instaloval kuchyňský kout, byly provedeny předepsané revize a zkušební provoz sociálního zázemí byl otestován při poutních oslavách svátku svatého Jakuba s tradičním jarmarkem. 
    13.8.2020 se poprvé sešla farní rada v nových prostorách farního domu U Jakuba, aby naplánovala slavnost požehnání budovy s oficiálním otevřením pro širokou veřejnost.             Setkání farníků, brigádníků, sponzorů, podporovatelů a všech příznivců proběhne 12.9.2020. V 10.00 hod. zahájí Otec Josef - pomocný biskup naší diecéze - sobotní setkání mší svatou, po ní požehná novostavbu a za účasti choceňského dixielandu si přítomní užijí přátelské odpoledne s občerstvením těla i ducha. jc

Ochrana zdraví při návštěvě kostela

přidáno: 26. 4. 2020 12:07, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 26. 4. 2020 12:07 ]

Níže uvedený odkaz vybízí k chování návštěvníka kostela během mimořádných protinákazových opatření - Covid-19.

Velikonoce

přidáno: 8. 4. 2020 8:42, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 9. 4. 2020 3:38 ]

    Mimořádná situace neumožňující společenství farnosti o velikonočních svátcích vyzývá k mimořádným formám prožití nadcházejících Velikonoc.
Prožijte velikonoce se svým biskupem. 

Zpřísňující opatření proti koronaviru

přidáno: 18. 3. 2020 13:32, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 18. 3. 2020 13:32 ]

    Otec arcibiskup Graubner znovu upozorňuje věřící, aby příkladně dodržovali vyhlášená opatření vlády ČR k omezení šíření koronavirové infekce. Společné bohoslužby by se neměly konat ani v malém počtu věřících. Mše svaté budou kněží sloužit v soukromí a kontakt s věřícími by měl probíhat především prostřednictvím telefonu, mailu apod.   Otec Graubner vyzývá věřící k intenzivní modlitbě za všechny nemocné, ohrožené, zdravotníky, za sebe navzájem a apeluje na přijetí krizové situace v době postní jako duchovní cvičení ke změně smýšlení, ke kterému jsme byli vyzváni na popeleční středu.
Již předcházející sdělení biskupů doporučilo společnou modlitbu všech věřících každodenně ve 20.00 hodin za ukončení epidemie. Modlitbu lze zvolit dle vlastního uvážení. 

Covid 19, bohoslužby doma

přidáno: 14. 3. 2020 11:42, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 14. 3. 2020 11:42 ]

      Diecézní biskup Otec Jan udělil všem věřícím dispens od účasti na nedělních bohoslužbách. Náš Otec Tomáš bude v soukromí sloužit mše sv. s intencí tak, jak byla oznámena v ohláškách nebo dohodnuta před vydáním mimořádných opatření omezujících shromažďování. Nové žádosti o úmysly, na které bude sloužena mše sv. lze s P. Tomášem dohodnout telefonicky.
    Naši duchovní doporučují pro tuto dobu sledování přenosu nedělních bohoslužeb na TV NOE nebo v rozhlase na stanici Proglas. Lze též využít níže uvedený návod na slavení bohoslužby v rodině. 
Liturgické texty lze nalézt na www.vira.cz 

Závěr roku 2019

přidáno: 8. 2. 2020 9:50, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 8. 2. 2020 9:50 ]

    Na nový církevní rok se u sv. Jakuba vždycky těšíme. Jak je zvykem, od první neděle adventní se každé pondělí, středu a pátek schází několik farníků v 6.45 hodin na "laických rorátech", aby v šeru a tichu kostela pocítili radostné očekávání Vánoc. Inspiraci čerpají z textů adventních zamyšlení papeže Františka, Anselma Grüna, Kateřiny Lachmanové a dalších moudrých osobností dneška.
    Bezprostřední příprava Vánoc je ve farnosti spojena se stavěním velkého historického betléma. Některý majitel lesa přiveze vánoční stromky, šikovné ženy uháčkují ozdobné zvonečky, fyzicky zdatní muži vymění sochy z bočního oltáře za konstrukci pod betlémskou krajinu, esteticky nadaní pak rozestaví betlémská stavení, figurky pastýřů, oveček či mudrců  kolem chléva se Svatou rodinou.Zakončení vánoční výzdoby doladí ženy do noblesní sváteční podoby.
    Půlnoční mše svatá byla v 17.00 hodin plná dospělých i dětí, které se nemohly dočkat štědrého večera a vytvořily pestré, rušné a hlavně šťastné společenství oslavující narození Ježíše Krista. Sbírka při půlnoční byla tradičně určena na podporu naší "Na dálku adoptované" Indce Merline Princy. Vybraných 9.000,- Kč bylo hned po novém roce zasláno partnerské diecézi na další rok vzdělávání těch, kteří si školu nemohou finančně dovolit.

1-10 of 87