Všechny zprávy‎ > ‎

18. týden křesťanského kalendáře

přidáno: 2. 5. 2013 6:28, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 2. 5. 2013 6:28 ]
Hned pět známých světců slaví svůj svátek v tomto týdnu. Učitelka církve,  patron dělníků, dva apoštolové a patron hasičů:
29.4. sv. Kateřina Sienská - učitelka církve žila ve 14. století. Stala se dominikánskou terciářkou s častými extatickými stavy. Celý život věnovala snaze o jednotu církve, Jelikož neuměla psát diktovala dopisy určené duchovním, papežům i světským osobám _ dochovalo se jich téměř 400. V době papežského schizmatu aktivně vystupovala na straně papeže Urbana VI. 
1.5. sv. Josef Dělník - pěstoun Ježíše Krista a manžel Panny Marie je patronem dělníků a všech poctivě pracujících osob.
3.5. sv. Filip a Jakub - Dva apoštolové - nejbližší učedníci Ježíše Krista. Filip pocházel z Betsaidy jako Petr a Ondřej. Evangelizoval v Řecku a Malé Asii. Několikrát je zmiňován v evangeliích.  O jeho smrti nejsou přesné informace. Jakub byl syn Alfeův, pravděpodobně příbuzný Ježíše Krista. Byl též asi prvním biskupem jeruzalémské obce a autorem Novozákonních listů svatého Jakuba. Kvůli hlásání evangelia byl shozen z hradeb a ještě kamenován.  
4.5. sv. Florián mučedník byl za vlády císaře Diokleciána pro svoji víru svržen do řeky Enže nedaleko Lince s přivázaným kamenem na krku. Jako správce provincie měl snahu uchránit křesťany před pronásledováním. Jeho snahy byly prozrazeny, byl mučen a nakonec usmrcen. Je prvním rakouským svatým, též patronem Polska a všech hasičů. 
Comments