Všechny zprávy‎ > ‎

26.týden křes´tanského kalendáře

přidáno: 12. 7. 2013 6:51, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 12. 7. 2013 6:51 ]
Počátkem týdne slavíme Kristova současníka, o které řekl "Mezi těmi, kdo se narodil z ženy, nikdo není větší než Jan." Konec týdne završíme oslavy s "apoštolskými knížaty" svatým Petrem a Pavlem.
24.6. - svatý Jan Křtitel syn svaté Alžběty a Zachariáše. Byl předchůdcem Krista, nějaký čas pobýval na poušti - žil velmi asketickým životem a připravoval Izraelity na příchod Spasitele. Křtil lid v Jordánu, kde se od něj nechal pokřtít i Ježíš. Za kritiku sňatku Heroda Antipy se svoji švagrovou byl uvězněn a na přání Salome ( nevlastní dcera) byl sťat.
29.7. - svatí Petr a Pavel - společný svátek je slaven už od 3. století. Sv. Petr jako zakladatel církve bdící nad čistotou víry, sv. Pavel jako apoštol národů - s entusiasmem hlásající evangelium pohanům. Oba ukončili svůj život v Římě - sv. Petr - ukřižován hlavou dolů, sv. Pavel sťat. V Novém zákoně je o těchto dvou apoštolech nejvíce zpráv i jejich vlastních dopisů psaných různým křesťanským společenstvím.
Comments