Všechny zprávy‎ > ‎

27. týden křesťanského kalendáře

přidáno: 14. 7. 2013 13:05, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 14. 7. 2013 13:05 ]
Tento týden je velmi bohatý na významné světce pro náš národ. Má svátek i jeden z dvanácti apoštolů.
3.července svatý Tomáš apoštol patřil mezi 12 nejbližších učedníků Ježíše Krista. Známá jsou jeho slova v Písmu, kdy statečně vyzývá ostatní apoštoly, aby šli s Ježíšem do Betanie připraveni s Ním zemřít. Známá je též Tomášova nedůvěra ve vzkříšení Krista ...dokud neuvidím, neuvěřím.... Po setkání s Ježíšem pak v pokoře a oddanosti vyslovuje "...Pán můj a Bůh můj"... 
4. července svatý Prokop patří mezi první české svaté. Narodil se roku 970, na Vyšehradě se vzdělal ve slovanském jazyce, stal se knězem, později žil jako poustevník v Posázaví. Byl vyhledávaným rádcem tamních obyvatel. Založil Sázavský klášter benediktínské řehole a stal se jeho prvním opatem. Tento klášter nejdelší dobu používal staroslověnštinu jako liturgický jazyk.
5. července Svatí Cyril a Metoděj - Slovanští věrozvěstové byli rodnými i řeholními bratry. Pocházeli ze Soluně a na žádost Velkomoravského knížete Rastislava byli posláni byzantským císařem Michalem III. k Moravským Slovanům (863), aby předali křesťanskou víru. Spolu s ní přinesli nové písmo - hlaholici a do staroslověnštiny přeložili liturgické texty, čímž umožnili porozumění obyvatel bohoslužbě. Roku 867 se vypravili do Říma s žádostí o schválení papežem staroslověnštiny jako liturgického jazyka. O rok později papež Harián II jazyk schválil. Cyril se na Moravu už nevrátil a roku 869 umírá. Arcibiskup Metoděj se vrátil, vyučoval, křtil a světil nové kněze. Umírá na Moravě roku 885. Jeho hrob nebyl dodnes nalezen.
Comments