Všechny zprávy‎ > ‎

30. týden křesťanského kalendáře

přidáno: 24. 7. 2013 7:35, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 24. 7. 2013 7:35 ]
30. týden je plný významných světců. Žena, která chodila s Ježíšem po Galilei, rodiče Matky Boží Panny Marie, žák slovanských věrozvěstů a především patron našeho heřmanického kostela. 
22.7. sv. Marie Magdalena byla jednou z žen, které chodily s Ježíšem a jeho učedníky po Galilei. V Písmu je několikrát zmiňována v závěru Ježíšova života. Byla také přítomna jeho ukřižování a Ježíš se jí zjevil bezprostředně po vzkříšení. Z legend je známa jako kajícnice.
25.7. sv. Jakub apoštol. S rodným bratrem Janem byli syny Zebedea a Salome. Pro svoji prudkou povahu jsou nazývání synové hromu. Patřili k nejbližším učedníkům Krista. Účastnili se Proměnění Páně, byli s Ježíšem v Getsemanské zahradě před Jeho zatčením a odsouzením k smrti.  Jakub byl jako první z apoštolů popraven - sťat na příkaz krále Heroda Agrippy. Podle legendy bylo Jakubovo tělo převezeno do Galicie a pohřbeno v Santiagu de Compostella - které se stalo jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst světa. V Českých Heřmanicích je jako patron kostela uctíván více jak 700 roků.
26.7. sv. Anna. Z knih Nového zákona nejsou žádné konkrétní informace o sv. Anně a sv, Jáchymovi - rodičích Panny Marie. Podle pověsti neměli děti, což bylo považováno za Boží nepřízeň. Sv. Jáchym odešel do pouště, postil se a prosil Boha o požehnání. Tam se mu zjevil anděl se sdělením, že Anna ač vysokého věku, čeká dítě. Narodila se dcera - Maria matka Ježíšova.
27.7. sv. Gorazd byl následující biskup Velké Moravy po svatém Metoději, který šířil křesťanství na našem území ve staroslověnském jazyku . Po vpádu Maďarů musel emigrovat - historické prameny nejsou jednotné, kam se uchýlil ( pravděpodobně do Bulharska). Je mu připisováno autorství životopisu sv. Metoděje.
Comments