Všechny zprávy‎ > ‎

31. týden křesťanského kalendáře

přidáno: 18. 8. 2013 12:11, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 18. 8. 2013 12:11 ]
Svůj svátek slaví žena, která doprovázela Ježíše a jeho učedníky na jejich cestách a dva neobyčejně příkladní kněží.
29.7. sv. Marta - žila se svým bratrem Lazarem a sestrou Marií v Betánii. Patřili k nejbližším přátelům Ježíše. Poté co Lazar zemřel vzkázaly jeho sestry tuto zprávu Ježíšovi, který čtyři dny po Lazarově smrti učinil jeden z mnoha zázraků a vzkřísil jej.
31.7. sv. Ignác z Loyoly -  pocházel ze šlechtického rodu a sloužil jako voják. V bitvě u Pamplony byl zraněn a po dobu uzdravování hodně četl, po uzdravení začal studovat v Barceloně a Paříži s úmyslem působit jako misionář. Z důvodů války musel tuto ideu opustit, byl vysvěcen na kněze. Dostal úkol založit řád, který bude plně k dispozici papeži. Roku 1540 tak vzniklo Tovaryšstvo Ježíšovo. Řád se rychle šířil po Evropě i v zámoří, věnoval se misiím, školství,vědě. Členem tohoto řádu je i současný papež František.
4.8. sv. Jan Maria Vianney - mládí prožit v těžké době Velké Francouzské revoluce. Ke kněžství se dopracoval po dlouhých devíti letech díky dezerci z vojny a náročnému studiu. Byl ustanoven farářem v Ars, kde působil 40 roků. Za tu dobu se toto místo stalo díky Janu Maria Viannei  cílem bezpočtu poutníků přicházejících ke zpovědi a na kázání tohoto prostého venkovského kněze.. Někteří jeho spolubratři jej považovali za příliš horlivého a hloupého. Biskup však odpovídal:"Přál bych si , aby všichni faráři mé diecéze byli stiženi stejnou hloupostí." Je patronem kněží.
Comments