Všechny zprávy‎ > ‎

35. týden křesťanského kalendáře

přidáno: 5. 9. 2013 1:19, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 5. 9. 2013 1:19 ]
Duchovní autorita obránců Brna slaví svůj svátek před matkou a synem po staletí uctívaných celou církví.
26.8. ctihodný Martin Středa - v pověsti svatosti žijící vzdělaný jezuita, který v době obléhání Brna Švédy byl duchovní autoritou obránců města i jedním z organizátorů. Podle pověsti měl zásadní význam na ubránění se města před vypleněním cizími vojsky. Jeho tělo je uloženo v kryptě jezuitského kostela v Brně.
27.8. sv. Monika - matka svatého Augustina žila ve 4. století v Alžírsku. Měla 3 syny z nichž Augustin vynikal inteligencí. 17 roků se modlila za jeho obrácení ke křesťanství. V jeho 33 letech byl pokřtěn svatým Ambrožem.
28.8. sv. Augustin biskup a učitel církve, syn sv. Moniky, patřící k největším křesťanským filosofům a teologům. V mládí žil světským životem, po svém křtu založil řeholní společenství, byl vysvěcen na kněze a v Hippo se stal biskupem s velkou úctou díky svoji spravedlnosti a péči o druhé. Z jeho díla se dochovalo 113 knih a traktátů a přes 200 dopisů. Nejvýznačnější jsou Vyznání (vlastní životopis) a O státě Božím. Augustinem sepsaná pravidla řeholního života byla využita mnoha řeholními společenstvími. Zemřel roku 430.
Comments