Všechny zprávy‎ > ‎

42. týden křesťanského kalendáře

přidáno: 14. 12. 2013 3:43, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 14. 12. 2013 3:43 ]
První učitelka církve-karmelitánka, patronka Slezska a Řek-evangelista společně oslavují v tomto týdnu své svátky.
15.10. sv Terezie z Avily reformátorka, karmelitánka a mystička jsou charakteristické rysy španělské světice 16. století. Vytvořila větev "bosých karmelitánek" s velmi přísnými pravidly života, každodenní meditací a chudobou.
16.10. sv. Hedvika narozená v Bavorsku se provdala za vratislavského knížete Jindřicha I. Byla matkou 7 dětí, založila cisterciácký klášter v Třebnici, který se stal kulturním a vzdělávacím centrem kraje. Sama v tomto klášteře roku 1243 zemřela. Je patronkou Slezska, Polska a Bavorska.
18.10. sv. Lukáš - jeden ze čtyř evangelistů narozený pravděpodobně v Antiochii. Doprovázel na cestách sv. Pavla. Napsal Evangelium po něm pojmenované a část Bible- Nového zákona - Skutky apoštolské. Svatý Pavel o Lukášovi píše jako o lékaři - jichž je patronem.
Comments