Všechny zprávy‎ > ‎

Adopce na dálku

přidáno: 10. 11. 2015 6:20, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 10. 11. 2015 6:20 ]

V březnu roku 2005 se rozhodla svatojakubská farnost Českých Heřmanic na dálku adoptovat sedmiletého Danise Aggimani. Chlapce z jihozápadní Indie, náležejícího do početné skupiny dětí, kterým bez finanční pomoci ze zahraničí by bylo odepřeno základní vzdělání. Jejich život je tím předurčen k  chudobě bez perspektivy trvalého zaměstnání. Díky obětavé práci tamní charity diecéze v Belgaum a královehradecké charity se každoročně podaří zajistit finanční prostředky, umožňující výuku na základní škole. Děje se tak prostřednictvím ADOPCE NA DÁLKU. Adoptivní rodina má potom povinnost každoročně přispět minimálně 5.000,- korunami, pokrývajícími nejnutnější náklady školní docházky. 
V březnu letošního roku byl naší farnosti doručen dopis od adoptovaného Danise. V něm vyslovuje velký dík za devítiletou podporu při studiu a oznamuje, že úspěšně školu ukončil.
Za devět uplynulých let bohužel chudoba v Indii nezmizela. Proto jsme využili možnosti pokračovat v pomoci a podpoře dalšího dítěte, tentokrát devítileté Merline Princy z Bangalore. Doufáme, že naše podpora umožní důstojnější život dalšímu z chudých dětí.

Comments