Všechny zprávy‎ > ‎

Ohlédnutí za rokem milosrdenství u sv. Jakuba

přidáno: 19. 11. 2016 1:19, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 19. 11. 2016 1:19 ]
    Vděk za papeže Františka spolu s radostí a upřimnou přirozenou úctou k němu se nezmenšil ani v končícím Roce milosrdenství v naší venkovské farnosti, stejně jako v celé církvi. Užitek pro farnost, obec či společnost není změřitelný, viditelný či jinak uchopitelný. Přesto cítíme, že je reálný. 
    Farnost žila celý rok svým obvyklým životem. K adventu už tradičně patřily dvakrát týdně ráno "laické roráty" s krátkými zamyšleními osobností víry. Vánoce svoji štědrost projevily finančním darem královehradecké charitě  pro Merylin Princy - na dálku adoptovanou malou dívku z Indie umožňující ji základní vzdělání. Tříkrálová sbírka společná s naší a tisovskou obcí umožnila podporu potřebných v nejbližším okolí. Největší křesťanské svátky jsme na Zelený čtvrtek zahájili s P. Vítem bohoslužbou, po které následovala společná "večeře" - ( pečený beránek s červeným vínem ) na památku Poslední večeře Ježíše a apoštolů. Velký pátek a bílou sobotu jsme slavili společně se "sloupeňáky". Tisovští farníci se scházeli v krásném měsíci máji v obecní kapli na májových a koncem měsíce jsme ke svatému Jakubovi Většímu pozvali spoluobčany na Noc kostelů s programem pro děti i dospělé.  První týden června svatojakubští poutníci vyjeli na svých bicyklech na pouť " od svaté brány v Králíkách ke sváté bráně ve slovenském Šaštíně". Deset poutníků poznávalo krásy Moravy od pramene stejnojmenné řeky až k Rakousko-Slovenským hranicím. Odtud to byl už jen kousek k Bazilice Sedmibolestné Panny Marie - patronce Slovenska. V červnu také obec oslavila výročí 790 let od první písemné zmínky, spolu s navrácením titulu "Městys
České Heřmanice." Součástí oslav byla děkovná bohoslužba  sloužená P. Bernardem. Děkovalo se i při poutní slavnosti za ochranu celé farnosti svatému Jakubovi a druhou neděli v říjnu při  posvícení ( posvěcení kostela) společně za letošní úrodu. 
    Farnost v tomto roce zásadním způsobem změnila svoji majetkovou vlastnickou strukturu. Po třech desetiletích, kdy farní budova zela prázdnotou a byla fyzicky zdevastována pětiletým pobytem společenstvím Emauzy bylo rozhodnuto přistoupit na nabídku obce České Heřmanice - vyměnit farní zahradu za ornou půdu. Budova fary se zahradou byla společně s katolickým hřbitovem převedena do majetku Městyse České Heřmanice a farnost pronajala směněné zemědělské a lesní pozemky hospodářským subjektům. Stínem na celé transakci bylo přání diecézních představených, aby všechna jednání proběhla bez účasti farníků, kteří byli o změnách informováni pouze ze strany obecního úřadu. Farnosti zůstala ve vlastnictví hospodářská budova fary, která je výhledově určena k demolici. 
    Nekončící, mnohaletý boj svádí farnost i obec se svobodně žijícími holuby. Ti i přes radikální zákaz stále okupují věž kostela a škodí historické budově zevně i uvnitř. 
    S finanční podporou Pardubického kraje a obce se letos podařilo restaurovat starý obraz Svatotomské (Černé) Madony v ateliéru akademických malířů manželů Bergrových. Nyní je ozdobou barokního interiéru  našeho chrámu.
       Společné úsilí farnosti a příslušných obcí nejen o stavby, ale i vztahy je trvalým přáním do dalších dní. jc
Comments