Všechny zprávy‎ > ‎

ŘÍM 2015

přidáno: 23. 11. 2015 7:32, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 23. 11. 2015 7:32 ]
    
Každé lidské poutní putování má nějaký smysl a cíl. Nejčastěji to bývá prosba, děkování, poznání, v minulých stoletích byly časté kající poutě. Několik farníků od sv. Jakuba se letos rozhodlo pro pouť děkovnou za prožitá jubilea. Někteří se dožívají významných kulatých výročí svým věkem, někteří prožívají kulatiny společného manželského života, též zakulacené výročí svatořečení  křestního patrona.
     Cílem pouti byl vybrán ŘÍM - centrum křesťanů celého světa, místo kde právě  probíhá Synoda o rodině, sídlo laskavého papeže Františka i jeho svatých předchůdců, které poutníci ve svém životě poznali, také místo s nevýslovným duchovním a kulturním nábojem. Termín 24.-28.10.byl vybrán pro příznivé klima v této roční době, přispěl i státní svátek ČR s volným dnem  a též nižší počet turistů. Přípravy započaly už v jarních měsících včasným zajištěním dopravy a ubytování. Poslední měsíc pře odletem jsme společně připravovali program, kontakty a praktické věci na pouť. Cesta do Prahy vlakem, stejně jako do Říma letadlem proběhla bez komplikací a v sobotu 24.10. odpoledne jsme se ubytovali v relativně levném zařízení, kousek od Lateránské baziliky. Tu jsme ten den v podvečer společně navštívili a v úžasu chvíli spočinuli ve společnosti svatých Petra,Pavla a dalších apoštolů  a svatých, jejichž relikvie tu jsou po staletí uchovávány.
     Hned následující ráno jsme se na nedělní bohoslužbu vydali do druhé z nejvýznamnějších římských bazilik - Santa Maria Maggiore, kde byla roku 867 papežem Hadriánem II. za přítomnosti sv. Cyrila a Metoděje uznána staroslověnština bohoslužebným jazykem. Forum Romanum, památník Victora Emanuela II. nebo Santa Maria in Aracoeli na Kapitolu, Palác senátorů a socha Marca Aurelia byla nezapomenutelná místa nedělního putování po Věčném městě. 
    Pondělí jsme strávili uprostřed Vatikánu. Celý den tisíce návštěvníků proudilo vatikánským náměstím do Svatopetrské baziliky. Některé uchvátila Michelangelova Pieta, jiné architektura chrámu, sochy, mozaiky a oltářní obrazy. Naše  českoheřmanská skupina našla i oltář patrona země České - svatého Václava. Asi každý návštěvník tu ještě pocítí zvláštní atmosféru posvátného prostoru - přesahu naší lidské, pozemské dimenze. Z kopule chrámu jsme díky hezkému počasí mohli shlédnout panorama Vatikánu i Říma. Aby vatikánské krásy byl dostatek, navštívili jsme odpoledne vatikánská muzea a Sixtinskou kapli s dechberoucími Michelangelovými freskami stvoření a posledního soudu. 
    Úterý jsme začali návštěvou čtvrté Římské baziliky - Svatého Pavla za branou, kde byl pod venkovní fontánou uložen pamětní kámen z věže kostela sv. Jakuba v Heřmanicích s popisem původu a roku uložení. Zbylou část dne jsme vyplnili cestou po nejnavštěvovanějších náměstích, kašnách a egyptských obeliscích historického centra Říma. Nejvíce se líbila Berniniho bárka pod Španělskými schody, Fontana di Trevi, Pantheon, Navona a Piazza del Popolo. Sportovce okouzlila večerní prohlídka areálu  olympijského stadionu, poutníka konzumenta pak Campo di Fiori. 
    Rozloučení s Římem v Lateránské bazilice San Giovanni, na místech, kde naše cesta italskou metropolí začala, ukončilo ve středu pouť osmi svatojakubských farníků. 

Comments