Všechny zprávy‎ > ‎

Svatý týden

přidáno: 4. 4. 2013 0:52, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 4. 4. 2013 0:52 ]
Ve Svatém týdnu slaví křesťané poslední týden života Ježíše Krista na této zemi. Začíná Květnou nedělí a končí Vzkříšením o Velikonoční neděli.
Květná neděle je poslední nedělí doby postní, při které je vzpomínán slavný vjezd Krista do Jeruzaléma. K tradici patří průvod s palmovými ( jívovými) ratolestmi, jejich svěcení a čtení části Evangelia o umučení Ježíše Krista - Pašije.
Zelený čtvrtek - Den slavení Poslední večeře Páně a ustanovení svátosti Eucharistie. Tento den v každé diecézi svolává biskup své kněze ke společnému slavení mše sv. V odpoledních hodinách je pak slavena ve všech farnostech. 
Velký pátek  je dnem vzpomínky na ukřižování Ježíše Krista na Golgotě. Je to den  postu a jediný den v roce, kdy nejsou slaveny mše sv. Při obřadech, které většinou začínají křížovou cestou se 14 zastaveními se čtou Pašije zapsané evangelistou Janem. Následují modlitby za všechny lidi světa všech vyznání i nevěřící a uctívání kříže.
Bílá sobota je prostředním dnem velikonočního tridua (třídení). Během dne nejsou bohoslužby, pouze tiché meditativní modlitby u Božího hrobu. Navečer je slavena Velikonoční vigilie slavící zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vigilie začíná rozsvícením Paškálu-velikonoční svíce, čte se až 9 úryvků z Bible, obnovuje se křestní slib, světí voda a slaví eucharistie. 
Neděle Zmrtvýchvstání Páně je dnem velké radosti ze vzkříšení Božího Syna a přemožení smrti. Je největším svátkem roku. V kostelích je sloužena slavná mše a začíná velikonoční oktáv - osm dní slavení velikonočního tajemství. První den oktávu - velikonoční pondělí je prožíván jako sváteční den se zachováváním lidových tradic.
Comments