Všechny zprávy‎ > ‎

Velikonoce 2017

přidáno: 19. 4. 2017 9:54, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 19. 4. 2017 9:54 ]
    Šest týdnů doby postní bylo časem, který nejen liturgickým obdobím, ale i počasím, či světovým děním vybízel k zamyšlení, postu a důvěře ve vyšší hodnoty. Celosvětový Den pro Pána, nabídka duchovních setkání, společná příprava Velikonoc vytvořily předpoklad pro hezké prožití Největších křesťanských svátků.
    Podobně jako v posledních letech byly obřady u sv. Jakuba v Č. Heřmanicích na Zelený čtvrtek a Hod Boží Velikonoční. V pondělí ještě ve filiálních Vračovicích. Stalo se už téměř tradicí, že po obřadech Zeleného čtvrtku se farnost sejde ke společné "večeři". Po vzoru starozákonních Izraelitů je podáván pečený beránek - bezvadný, chléb a červené víno. Jelikož nemáme faru ani jinou společenskou místnost, schází se farnost pod kruchtou vzadu v kostele. Díky chladu jsou farníci podobně jako staří Izraelité přepásáni ( oděni). Letos se ale nejedlo ve spěchu ( jako v Egyptě ), ale společenství  starších i mladších zahájilo Velikonoce klidně a soudržně. K páteční a sobotní bohoslužbě byli farníci pozváni do Sloupnice, event. jiných okolních farností. Hod Boží Velikonoční se slavil v neděli dopoledne opět u sv. Jakuba. Byly při něm požehnány velikonoční pokrmy a všem přítomným uděleno radostné požehnání. Aleluja!

Comments