Kontakty

Duchovní správce

P. ThLic. RNDr. Tomáš Reschel PhD.
č.p. 1, 565 53 Horní Sloupnice
mobil: 776 052 635
email: reschel@centrum.cz

V Českých Heřmanicích lze kontaktovat:

MVDr Josef Cacek - člen farní rady
mobil: 724 232 744
email: jcacek@gmail.com

nebo

Jana Kopecká - kostelnice
mobil: 720 289 344


IČO farnosti: 49312499
účet farnosti: 1324929339/0800