Kostel svatého Jana Křtitele ve Vračovicích

První písemné zmínky hovoří o farním kostele sv. Jana Křtitele ve Vratišovicích, spadajícím pod děkanství Vysokomýtské, biskupství Litomyšlské. Z původní pozdně románské stavby pravděpodobně z konce 12. století je dodnes dochováno zdivo po dělící římsu. V průběhu staletí byl několikrát přestavěn. Nejprve v gotice, později v 17. a 19. století. V čtyřboké navazující věži kostela byly osazeny 3 zvony. Největší z nich Svatý Václav z roku 1588 o váze 3,2 tuny byl roku 1917 zrekvírován, rozbit a použit na válečné účely. Náhradou byl v roce 1999 instalován zvon nový darem zdejšího rodáka Jana a Doreen Duchoslav z USA. Bohoslužby jsou v kostele slouženy poslední sobotu v měsíci v 18 hodin.