Kontakty

Duchovní správce

P.ThLic.RNDr. Tomáš Reschel PhD.
č.p. 1, 565 53 Horní Sloupnice
mobil: 776 052 635
email: reschel@centrum.cz

V Českých Heřmanicích lze kontaktovat:
MVDr Josef Cacek - člen farní rady
mobil: 724 232 744
email: jcacek@gmail.com

nebo

Jana Kopecká - kostelnice
mobil    :720 289 344

IČO farnosti    :49312499
účet farnosti    :1324929339/0800
Comments