Kontakty

Duchovní správce

P. Mgr. Bernard Jiří Špaček OP
č.p. 1, 565 53 Horní Sloupnice
telefon: 465 549 231
mobil: 737 164 122
email: ben.spacek@centrum.cz

V Českých Heřmanicích lze kontaktovat:
Josef Cacek - člen farní rady
mobil: 724 232 744
email: jcacek@gmail.com

Finanční příspěvky na údržbu památek a činnost farnosti lze zasílat na číslo účtu farnosti: 1324929339/8000
Comments